04-07-2022

Certyfikacje Google

Share

Już od ponad 4 lat w eSky współpracujemy z Google, korzystając z platformy GCP. W tym czasie wiele się zmieniło w naszej technologii i architekturze, między innymi za sprawą refaktoringu naszych rozwiązań do technologii cloud native oraz wdrażaniu podejścia SRE. Korzystamy z usług takich jak Compute Engine, Kubernetes, kolejek PubSub, jak również BigQuery, Cloud Storage, Stack Driver, Cloud Functions, czy VMware Engine.

Ta współpraca owocuje stałym podnoszeniem naszych kompetencji i umiejętności. Niedawno grupa siedmiu developerów i inżynierów przeszła intensywny kurs, zakończony potwierdzeniem w postaci certyfikatu. Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego korzystania z możliwości platformy było procesem długotrwałym.Od samego początku naszej przygody z GCP staraliśmy się dostarczyć programistom i inżynierom niezbędnych narzędzi do samodzielnego badania możliwości platformy. Wśród nich wymienić można:

  • bliską współpracę z inżynierami Google,
  • dostęp do Qwiklabs ( https://www.qwiklabs.com/) – środowiska e-learningowego, umożliwiającego pracę z usługami i narzędziami GCP na zasadzie on-hand lab,
  • dostęp do sandboxowych projektów naszej organizacji,
  • udział w konferencjach Google,
  • praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy przez migrację naszych starych rozwiązań i tworzenie nowych na platformie GCP.

Większość naszego działu IT wyraziła chęć zdobywania tej wiedzy i wykorzystywania jej przy realizacji codziennych projektów. Pojawiło się wyzwanie, jak zarządzać pozyskiwaniem wiedzy i jej stosowaniem podczas projektów w taki sposób, by wykorzystanie narzędzi i usług GCP było wydajne, bezpieczne i realizowane zgodnie z najlepszymi praktykami Google.

Wyodrębniliśmy osobną komórkę w dziale IT, składającą się z inżynierów DevOps. Zajmują się oni weryfikacją działania usług i narzędzi GCP, ich prawidłowym wdrażaniem w organizacji i propagowaniem wiedzy o nich wśród innych pracowników działu IT.

Certyfikacje

W trzecim kwartale 2021 roku firma skorzystała z oferowanego przez Google programu certyfikacji Learning Journey, przygotowującego naszych pracowników do następujących ścieżek certyfikacyjnych:

W ramach programu otrzymaliśmy od Google dostęp do kursów i gotowych materiałów, jak również do sesji z instruktorami, które umożliwiały weryfikację postępów w przygotowaniu do egzaminów.

Po przejściu programu nasi pracownicy przystąpili do egzaminów organizowanych przez autoryzowane centra certyfikacyjne.

W efekcie egzamin zdali:

  • ACE ( 5 osób ) – Jakub Świerczek, Adam Mrowiec, Damian Michalik, Damian Goc, Maksymilian Wrzesień
  • PDE ( 1 osoba ) – Paweł Lonca
  • PCA ( 1 osoba ) – Tomasz Kołodziej

Podsumowanie

eSky pracuje z platformą GCP już od 4 lat. Stworzone przez nas systemy i aplikacje, wykorzystujące usługi i narzędzia GCP, sprawdzają się w praktyce i zapewniają nam przewagę konkurencyjną na trudnym rynku usług turystycznych. Zdanie przez naszych pracowników egzaminów Google jest potwierdzeniem skuteczności przyjętej przez firmę polityki szerzenia wiedzy i umiejętności związanych z GCP. Współpraca będzie zatem z pewnością kontynuowana.