Projekt Hotels & Packages

Projekt Hotels & Packages rozwija dwa zbliżone do siebie produkty. Pierwszy z nich, produkt hotelowy, jest wyszukiwarką noclegów oraz systemem rezerwacji, który umożliwia przeszukanie bazy noclegowej składającej się z ponad miliona obiektów na całym świecie.

Projekt Flight Content

Głównym celem biznesom projektu Flight Content jest przygotowanie i serwowanie wyników wyszukiwania połączeń lotniczych w naszych serwisach. W tym celu utrzymujemy własną bazę danych będącą rozwiązaniem hybrydowym SQL Server + Mongo + Redis.

Generowanie klienta HTTP na podstawie OpenAPI

Na temat tworzenia REST API powstało już wystarczająco dużo artykułów. Pozostaje natomiast pytanie, jak szybko wygenerować klienta, który będzie odpowiadał naszym wymaganiom? Aby osiągnąć ten cel powinniśmy posiadać standard, który pozwoli stworzyć schemat stworzonych przez nas metod. Z pomocą przychodzi OpenAPI.

Web Performance w eSky

Wydajność aplikacji sieciowych jest tematem ważnym – brzmi to jak truizm, ale w rzeczywistości temat jest dość złożony i nie tak oczywisty, jak mogłoby się wydawać. W eSky temat wydajności zawsze mieliśmy z tyłu głowy. Jednakże w ostatnim czasie skupiliśmy się na nim bardziej, a obszar nabrał nowych kształtów. Wpływ na to miało wiele czynników, choć na pewno jednym z bardziej istotnych była zapowiedziana przez Google aktualizacja algorytmu wyszukiwarki. Po zmianie, znaczący wpływ na wynik indeksu zaczęła mieć jakość strony.

Certyfikacje Google

Już od ponad 4 lat w eSky współpracujemy z Google, korzystając z platformy GCP. W tym czasie wiele się zmieniło w naszej technologii i architekturze, między innymi za sprawą refaktoringu naszych rozwiązań do technologii cloud native oraz wdrażaniu podejścia SRE. Korzystamy z usług takich jak Compute Engine, Kubernetes, kolejek PubSub, jak również BigQuery, Cloud Storage, Stack Driver, Cloud Functions, czy VMware Engine.

Observability & SRE (Part 2)

W pierwszej części artykułu opisałem czym jest koncepcja SRE, co leży u jej podstaw oraz jakie korzyści z niej wynikają. Wspomniałem również o dążeniu do niezawodności. W drugiej części chciałbym skupić się na fundamentach leżących u podstaw podejścia SRE.

Observability & SRE (Part 1)

W serii 3 artykułów chciałbym przedstawić podstawowe założenia podejścia SRE oraz praktyczne doświadczenia związane z jego wdrażaniem w naszej firmie. Przechodząc przez ścieżkę zrozumienia założeń i fundamentów tego podejścia oraz przez najważniejsze jego elementy chciałbym pomóc w zrozumieniu sensu wdrażania SRE w organizacji oraz zwrócić uwagę na osiągnięte dzięki temu korzyści. Praktyczne doświadczenia, na których oparty jest artykuł pozwalają na zobiektywizowanie teorii wobec praktycznej implementacji.