09-08-2022

Booking Management System

Share

Projekt BMS jest jednym z kluczowych komponentów naszych rozwiązań. Jest to system klasy Back Office wspierający wiele procesów posprzedażowych w naszej organizacji i stanowi istotny element we wspieraniu działań w obszarze Customer Care.

System ten jest interfejsem dla naszych konsultantów wspierającym ich codzienną pracę ale również odpowiada za zarządzanie wieloma automatycznymi procesami. System BMS składa się z wielu komponentów (serwisów). Część z nich jest odrębnymi, autonomicznymi modułami a część podlega refaktoryzacji. Aktualnie prowadzimy intensywne rozmowy nad docelową architekturą rozwiązania w połączeniu z całym ekosystemem aplikacji eSky ETS a dalsze prace refaktoryzacyjne będą opierały się na tych decyzjach.

W ramach projektu główny nacisk kładziemy na rozwój backendu w technologii .net, ale rozwijamy również frontend dla 2 aplikacji w Angularze, więc chętni programiści mogą również poprogramować na froncie. System BMS rozwijany jest około 5 lat, jest to około 40 aplikacji, które na przestrzeni tego czasu powstały, kilka w .NET Framework 4.8 (WebApi + Swagger + EntityFramework + RabbitMQ + SqlServer) pozostałe w .net 5, obecnie prowadzimy migrację do .net 6 (WebApi + Swagger + RabbitMQ + Pub/Sub + k8s + MongoDb + Redis + Google Cloud).

Nasze systemy rozwijamy zwinnie. W projekcie BMS praca zorganizowana jest w oparciu o SCRUMa a projekt posiada dedykowanego Product Ownera. Pracujemy w 2 tygodniowych sprintach.

W chwili obecnej zespół rozwijający BMSa liczy 7 osób. Planujemy aktualnie powiększyć zespół o co najmniej 3 osoby.