09-08-2022

Projekt Hotels & Packages

Share

Projekt Hotels & Packages rozwija dwa zbliżone do siebie produkty. Pierwszy z nich, produkt hotelowy, jest wyszukiwarką noclegów oraz systemem rezerwacji, który umożliwia przeszukanie bazy noclegowej składającej się z ponad miliona obiektów na całym świecie.

Rozwiązanie to jest wykorzystywane również przez partnerów eSky i systemy typu metasearch. Kolejny z produktów to wyszukiwarka pakietów dynamicznych składających się z lotu oraz noclegu dobranego do wybranych przez klienta dat. Loty dobierane są na podstawie atrakcyjności połączenia, a ich dostawcą jest system rozwijany w ramach projektu Flight Content.

Opisy obiektów noclegowych, ceny oraz dostępności pobierane są za pomocą integracji z kilkoma zewnętrznymi systemami rezerwacyjnymi. Zespół pracuje w modelu Full-Stack, wykorzystuje Angular na warstwie front-end oraz mikroserwisy napisane w .Net 6.0 w back-endzie. Aplikacje korzystają z baz MongoDB, a częściowo również z MSSQL oraz są hostowane w chmurze Google Cloud. Ponadto część systemu budująca ofertę noclegową wykorzystuje Machine Learning – ML.NET. W ramach dwutygodniowych sprintów realizowane są zadania zarówno dotyczące back-endu jak i front-endu, dzięki czemu programiści mają możliwość rozwoju na każdej z warstw.

Stack technologiczny:
.Net 6.0, Angular, Node.js, Redis, Mongo, MSSQL, ML.Net, Docker, Kubernetes, Google Cloud

Z jakich narzędzi na co dzień korzystają programiści?
Jira, Jenkins, Spinnaker, Bitbucket